Gavaplast új terméke az „F mag“

 

 1. Miért volt egyáltalán szükséges egy új típusú mag bevezetése?

  Az újítást a nyílászáró rendszerek természetes fejlődése váltotta ki. Ezek, a hőtechnika egyre jobban növekvő paraméterei hatására növelték a vastagságot és a szigetelést, ezzel megnövelve az ajtók kültéri és beltéri oldala közötti felületi hőmérsékletet, amivel megnövekedett a benne lévő feszítőereje, ami az ajtónak vagy egyes részeinek akár deformációját  is okozhatják. A profilrendszerek nem különböztetik meg a különböző kivitelezéseket, tekintettel arra, hogy a nem átlátszó panelek energiaelnyelése nagyobb, mint az átlátszóké, és bizonyos feltételek között már nem tudnak ellenállni a panelek szokásos maggal ellátott vastag belső szerkezete miatt kiváltott jelentős erőhatásoknak. Ezért vált szükségessé az innováció az ajtópanelek területén is egy alkalmasabb mag típusának kifejlesztése által, miközben a kialakított ajtórész-kombinációk alkalmasságának megítélése az alkalmazott anyagok vagy a szerkezetek vastagsága alapján általában a bejárati ajtók gyártójának a feladata.

 2. Mi is tulajdonképpen az F mag?

  Az F mag a GAVAplast társaság terméke, mely társaság fejlesztési ismeretei a GAVA Tango top-termékből vezethetők vissza. Ez a mag viszont nem hasonlítható össze a GAVA Tango termékek magjával. Ez a behelyezett ajtópanelek igényeihez lett alkalmazva. Ezen termék fejlesztése kb. 1 évig tartott, hogy használatba lehessen vezetni.  Ezen hosszú időszak alatt főként a különböző anyagok tesztelését, azok tulajdonságait kedvezőtlen hőmérsékleti viszonyok közötti vizsgálatát kell érteni. Bízunk benne, hogy ezért meg tudja érteni, ha a mag rajzát és összetételét nem fogjuk általánosan közzétenni. A mag lényegét az fejezi ki, amire képes. Vagyis azon erők lényeges csökkentése, melyekkel a panel hatást gyakorolna az ajtószárnyra a hőkülönbség miatti terheléssel. A mag megőrzi hőszigetelő tulajdonságait és egyúttal javítja a hangszigetelést is. Első ránézésre az ilyen mag alkalmazásával készült panel „puhának“ tűnik – a panelt össze lehet kicsit nyomni és aztán újra visszakerül az eredeti állapotába. Ez az az alap, amelyre az F mag épül. De itt nem csak az alapanyagokról van szó, hanem a mag rétegeinek és a merevítő elemek pontos elhelyezéséről is.

  nyári  tél
  Vázlatos rajz az ajtó elhajlásának kiküszöböléséről a nyári és a téli időszakban.

 3. Hogyan is néz ki az F mag?

  A mag az eddigi típusoktól láthatóan különbözik a szegélyén található szürke vagy fekete szalag miatt, melynek feladata az F mag vízmentes lezárása. Kiemelt tekintettel kell ügyelni annak épségére és sértetlenségére a szállítás, a kezelés, valamint a szárnyba való behelyezés és támasztékkal való rögzítés során. A szalag sérülése a jótállási feltételek korlátozását vonja maga után.
  Egy további különlegességre, amely más módon közvetlenül nem látható, egy jelölőcímke figyelmeztet a panel oldalán: Ez pedig a panel elhelyezési iránya, kültér / beltér értelmében, ami az F maggal rendelkező panel esetében a gyártó által kifejezett meghatározásra kerül, még a szimmetrikus kivitelezésű panelek, vagy a mindkét oldalán azonos színű felületi lapok esetében is. Ezért a panel nem fordítható meg, még csak rövid időre sem, mert ezzel a panel végleg funkcióját veszítheti!

 4. Milyen panelek esetében ajánlják az F magot?

  Az F mag alapvetően alkalmas a Gava panelek minden alapanyagához, legyen az műanyag, HPL, vagy alumínium, és ajánlani is szoktuk ezekhez. Az F mag alkalmazása nem szükséges 48mm-ig terjedő vastagságú fehér PVC  panelek esetében. Fontos, hogy a használatban nincs bizonyos modellekre vonatkozó korlátozás, és ez a fejlesztés egyik feltétele volt,ezért az F magot megrendelheti a HPL, vagy Al modern kivitelezéseihez, valamint a megformált PVC panelekhez is.
  Alapvető korlátozás a panel vastagsági paraméterével kapcsolatos: az F magot csak a 36 mm-es és ennél vastagabb panelekhez ajánljuk. Kisebb vastagságoknál az F mag szerkesztése csak kisebb hatékonysággal lehetséges, viszont a vékonyabb panelek nem okoznak olyan nagy deformáló erőhatásokat, és ez az F mag kisebb vastagságú paneleknél való alkalmazása esetén végeredményben érezhetően rontja a teljesítmény/ár arányát. Végül hozzáfűzzük azt is, hogy a hőtechnika követelményeire való tekintettel megfigyeltük a vastagabb panelek alkalmazásának növekvő trendjét.

 5. Milyen az F mag ára?

  Az F mag ára a nettó (Áfát nem tartalmazó) --- összegnek megfelelő felár hozzászámításával van kifelyezve az XPS szigetelőből készült maghoz képest. Színes műanyag panelek estében ilyenkor levonásra kerül az Izofix magért számolt felár, amellyel megkapjuk az F mag felárát is nettó --- EUR összegben (Az árakról csak a velünk szerződött partnereket tájékoztatjuk). Az árba be vannak számítva az anyagokban való különbségek is, de jelentősebb a többlet munkát követelő anyagok rétegzése és a technológiai folyamat változtatása miatti eltérés. Ezt viszont pótolják a panel jobb tulajdonságai: a deformációk és abból következő problémák kockázatának jelentős mértékben történő csökkentése. Ezt ahhoz a hozzáadott értékhez tudnánk hasonlítani, amit a kétrétegű üveghez képest a háromrétegű hőszigetelt üveg képvisel – a háromrétegű is bepárásodhat, de ez lényegesen ritkább jelenség. Az F mag felára kissé megemeli az árat a puszta acéllemez alkalmazásához képest.

 6. Milyen panelekhez ajánlatos az F mag használata?

  Az F mag alapvetően mindenütt használható, mivel hatékonyság-növelőként működik, és a bejárati ajtók bizonyos lehetséges kockázatait kiküszöböli - amennyiben a kockázatok értékeléséről szóló információk nem ismeretesek, vagy nem tudjuk azokat kiértékelni.
  Az F mag mindenhol használható, ahol feltételezhető, hogy a nyílászáró rendszerek eddig alkalmazott kombinációnak funkcionalitása sérülhet a leendő körülmények között, amelyeknek ki lesznek téve – de fontos „hogy jól ismertek legyenek a bemenetek és jól felbecsülhetőek legyenek a kimenetek“.
  Általánosságban kijelenthető, hogy a bejárati ajtók funkcióiban, felhasználók által észlelt  legérzékenyebb meghibásodások az alábbiak:
  • A nyitás/zárás, kizárás/bezárás közben a szükséges kifejtendő erő növekedése miatt jelentkező kényelmetlenség
  • Az ajtón meggyengült szigeteltség, nagyobb szellőzés, vagy akár huzat kialakulása is

  Leggyakrabban az ilyen zavarokat jellemzően az állandó kültér és beltér közötti hőmérsékletkülönbség következtében létrejövő deformációs erők okozzák azzal, hogy a felületi hőmérséklet az anyagok hőtágulásával bimetál hatást vált ki. A hőtechnikai szempontból jobb minőségű vastagabb ajtóknál ez a probléma még inkább fokozódik. 
  Az F mag jelentősen csökkenti azokat az erőket, melyekkel a panel hatást gyakorolna az ajtószárnyra a hőkülönbség miatti terheléssel.
  Az F „csak“ egyike azon deformáció- / elhajlásellenes intézkedési lehetőségeknek, amelyek a bejárati ajtókban lévő panel összetevőjével függnek össze. További intézkedések a bejárati ajtók többi összetevőjében kerülnek alkalmazásra.
  A kockázatok csak megfelelően kiegészülő intézkedések rendszerével csökkenthetők le elfogadható, jelentéktelen mértékűre. Ezért azoknak a gyártóknak és műszaki szakembereknek a tapasztalataira és megérzéseire kell építeni, akik szemrevételezik a jelenlegi helyzetet és személyre szabott, részletekre is kiterjedő, végleges műszaki megoldásra tesznek javaslatot. 
  Az ajtórész-kombinációk alkalmasságának megítélése a bejárati ajtók gyártójának a feladata!

 7. Hol kell alkalmaznom az F magot?

  Az F mag használatával kapcsolatos szigorú előírások megfogalmazása igen nehezen teljesíthető feladat.
  Ezt az együttható tényezők igen nagy halmaza okozza, és ezek nagy részét mi ajtóbetét gyártók nem ismerjük, mert sokminden kiderülhet a projekttervezetből, de még több az épület szemrevételezése során, viszont ezek a megállapítások nem kerülnek bele az ajtópanelekre vonatkozó megrendelésekbe. De még ha bele is kerülnének, azok feldolgozása és kiértékelése nem képezi a mindennapos rutin tárgyát...
  Nem vagyunk a profilrendszerek mindennapos feldolgozói és végképp nem ismerjük az összes előírást, amely a profilrendszerek kivitelezésére és feldolgozására vonatkozna.
  Az eddigi tapasztalatok alapján figyelmeztetni tudunk egyes helyzetekre, amelyeknél általában véve a legmagasabb az a kockázat, hogy az ajtó teljes értékű funkcionalitása csökkenjen a hatást kifejtő körülmény egész terjedelmében. Bármilyen olyan ismert intézkedés alkalmazása kötelező, amely kiküszöböli a kockázatokat, tehát az F maggal ellátott panel használatának szükségességéről is beszélhetünk az alábbi esetekben:
  • Összes ún. teraszajtó, ill. ún. mellékbejárati ajtó, melynek keskeny az ajtószárny profilja. Egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy ilyen ajtók nem alkalmasak főbejárati ajtónak, és az ajtópanelekkel való kombinációkat a rendszerek gyártói általában nem ellenőrzik!
  • A KIFELÉ nyíló bejárati ajtók, függetlenül a színre, beleértve az alumínium ajtókat is, ha az ajtószárnyban nem megoldott a hőhíd megszakítása csúszó rögzítéssel.
  • Műanyag bejárati ajtókba szerelt alumínium ajtópanelek
  • Minden bejárati ajtó, azok színétől és anyagától függetlenül, amennyiben az ajtópanel 44 mm vastag vagy ennél vastagabb, F mag alkalmazása nem szükséges 48mm-ig terjedő méretű fehér PVC  panelek esetében.

  Igen nagy hangsúllyal szeretnénk emlékeztetni, hogy az F maggal ellátott panel nem tekinthető „olyan gyógyírnak, amely minden problémás ajtót kigyógyít“, ez egy összetevője az ajtónak, amely nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy kiküszöbölje a hőkülönbség miatti saját negatív hatásokat, de nem tudja kiküszöbölni az ajtó többi összetevőjének káros következményeit!
  Az ajtórész-kombinációk alkalmasságának megítélése a bejárati ajtók gyártójának a feladata!

 8. Egyes ajtópanel-modellek egy nagy üveges felülettel, vagy több kis üveges résszel rendelkeznek, ezek összességben véve nagy felületek, amelyek nem tartalmazhatnak magot. Mennyire javítja ilyen esetben az F mag az ilyen paneleket?

  Igaz, a szigetelő üvegezett rész az ajtópanelen olyan hatást kelt, mintha egyetlen szilárd rész volna, de mivel több, tömítőanyaggal rögzített üvegtáblából áll, az üvegezett rész is bizonyos mértékben rugalmas és hajlékony lehet. Az üvegek előnye és egyúttal hátránya is a panelbe való beragasztáskor a felületet képező lapok anyagához képest jelentősen kissebb mértékű hőtágulási tulajdonsága. Feszültségek kiküszöbölését, a rögzítések rugalmasságának növelését, és ezáltal a panelekben ható erők gyengülését az üvegezett panelek esetében is elősegíti a tömítőanyag vastagabban történő alkalmazása a kültéri oldal kitöltött üveges részeinek határvonalain. Az ilyen kivitelezés az F maggal ellátott üvegezett panelek esetében egy fontos ismertető jel a panel kültéri oldala számára, mivel az F maggal ellátott panel kültéri és beltéri oldalai nem cserélhetők fel. A vastagon történő tömítés kissé hosszabbá teszi a panel gyártási folyamatát, ez az idő PVC ill. HPL esetében 10 napra tehető. Az F maggal ellátott AL ajtópanelek esetében a rendes határidőhöz képest három nappal később vállaljuk a szállítást.

 9. Hogyan történhet az F mag megrendelése - beszállítása - felszerelése?

  Az F maggal ellátott panel szokásos módon rendelhető, de a rendelésben fel kell tüntetni az „F mag“ kifejezést, a JVK szoftverben a rendelés megjegyzésébe (a kidolgozása alatt lévő programban már rendes módon bele lesz építve). Figyelem, annyi a változás, hog yaz F maggal ellátott panelt az ajtópanel végleges méretére szabva kell rendelni (úgy mint a hőszigetelt üveget is), mert utólag már nem lehet átszabni.
  Az F maggal ellátott panel a vevőhöz változatlan standard átlátszó csomagolóanyagban kerül szállításra, a többi panelhez hasonlóan.
  Az F maggal ellátott panel elhelyezésekor figyelembe kell venni az irányt, kültér / beltér értelmében, amire az F maggal rendelkező panel esetében egy jelölőcímke figyelmeztet a panel oldalán. Az üvegezett panelek esetében ismertető jel a tömítőanyag lényegesen vastagabban történő alkalmazása a kitöltött üveges részeinek határvonalain, amelynek mindig a kültéri oldalon kell lennie. Ezen kívül az F maggal ellátott panelt azon szabályok szerint kell elhelyezni, amelyek meghatározzák a hordozó alátétek számát és elhelyezését, és a rendhagyó módon, alátéttel történő kitámasztás részleteit.  A behelyezésre vonatkozó szabályoknak az a célja, hogy éppen biztosítsák a panelnek az ajtószárnnyal való minimális szükséges kapcsolatát, úgy hogy ne korlátozzák kölcsönösen egymást a dilatációs mozgásban. A behelyezésre vonatkozó leírás és rajz mellékelve lesz minden F maggal ellátott ajtópanel csomagolásában található szórólapon.

  Nem atlatszo ajtopanel szarnyba helyeszesi modszere


 10. Az F magot az ajtószárnyba szokásos módon kell behelyezni?

  Nem, a behelyezés megújított formában történik, be kell tartani az alábbi szabályokat:
  • Az F maggal ellátott panel elhelyezésekor figyelembe kell venni az irányt, kültér / beltér értelmében, amire az F maggal rendelkező panel esetében egy jelölőcímke figyelmeztet a panel oldalán. Az üvegezett panelek esetében ismertető jel a tömítőanyag lényegesen vastagabban történő alkalmazása a kitöltött üveges részeinek határvonalain, amelynek mindig a kültéri oldalon kell lennie.
  • Ezen kívül az F maggal ellátott panelt azon szabályok szerint kell elhelyezni, amelyek meghatározzák a hordozó alátétek számát és elhelyezését, és a rendhagyó módon, alátéttel történő kitámasztás részleteit.

  A behelyezésre vonatkozó szabályoknak az a célja, hogy éppen biztosítsák a panelnek az ajtószárnnyal való minimális szükséges kapcsolatát, úgy hogy ne korlátozzák kölcsönösen egymást a dilatációs mozgásban. A behelyezésre vonatkozó leírás és rajz mellékelve lesz minden F maggal ellátott ajtópanel csomagolásában található szórólapon.

 11. Mivel az új magot csak 36mm feletti vastagságtól számítva kínálják, hogyan tudjuk kiküszöbölni a 24mm-es panelekkel ellátott alapkivitelű ajtóknál bekövetkezendő problémákat? Vagy hogyan oldjuk meg a már meglévő problémákat ilyen ajtóknál?

  Az alapkivitelű termékekre igaz, hogy kompromisszumszerűek, ezért használatuk területe is jobban korlátozva van, és kulcsfontosságú azokat olyan területen való alkalmazásra ajánlani, ahol elkerülhetők a kritikus helyzetek.
  Véleményünk szerint az árban jobban elérhető ajtónak fehérnek kellene lenni, mert a fóliázással történő szín- és külalak módosítás is növeli az ajtó árát, de elsősorban a nyári felületi hőmérsékletet növeli, ami gondot okozhat.  A fehér ajtóknál a felületi hőmérséklet nem lépi túl az 55°C körüli értéket, ezért a fehér panelek szokásos megoldásai nem okoznak nehézségeket. De ez csak a fehér PVC panelek nyári üzemmódjára vonatkozik, amelyeknél nem indul be a maradékfeszültségek elhasználódásának folyamata (ez az előadásban kerül megmagyarázásra), ami aztán nem befolyásolja a téli üzemmódot. A téli hőmérséklet- különbségeknél meghatározó lehet az ajtószárny szilárdsága, amennyiben az alacsony, lehetőség van javítani rajta egy ún. kiegészítő merevítéssel az üvegezési nyílás környékén. Szükség esetén ilyen merevítés formai tervezését, legyártását és beszállítását biztosítani tudjuk. Statikailag viszont nem tudjuk kiszámítani szükséges hatékonyságát problémás ajtó esetében. Az ilyen kiegészítő merevítés természetesen színes ajtó esetében is megoldható, de ha ennek a hatékonysága nem volna elegendő, a legjobb megoldás mégiscsak a panelek (+ az üvegező lecek) cseréje 36mm-es vastagságúra F maggal. Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a felár ellenében rendelhető F maggal ellátott vastagabb panelnek a hőtechnikában is hozzáadott értéke van.
  A további termékekkel kapcsolatban, ha továbbra is fennállnának a problémák, legjobb megoldás áttérni egy 36mm-es üvegezett normál ajtóra, a rendszeresen vásárolt üvegezéshez való lecek olcsóbbak is lehetnek, mert vékonyabbak.